Byggnation av pool sida 2
Detta blev resultatet
av vårat pool projekt.